Kulik sljepčić (Charadrius dubius)

Kulik slijepčić, Charadrius dubius

Kulik sljepčić (Charadrius dubius) česta je ptica vlažnih staništa, osebujnog ponašanja. Gnijezdi se na šljunkovitim i pjeskovitim riječnim sprudovima, otočićima i obalama obraslima rijetkom vegetacijom te morskim obalama, osobito na ušćima rijeka.

Kulik sljepčić je mala ptica pješčano smeđih leđa, bijelog trbuha i svijetlo-smeđih nogu. Oko vrata ima crnu ogrlicu, a na glavi crno bijelu masku te žuti prsten oko očiju. Hrani se hranom životinjskog porijekla, prvenstveno kukcima, paucima, slatkovodnim račićima, crvima i puževima.

Gnijezdi na tlu, uobičajeno na šljunčanim, pješčanim ili muljevitim sprudovima s vrlo malo ili bez vegetacije, stoga je odličan indikator slobodno tekućih vodotoka (rijekama) na kojima su hidro-morfološki procesi meandriranja neometani regulacijskim građevinama.

Parenje je vrlo zanimljivo. Mužjak hoda stupajući nogama kao vojnik na maršu. Kada ženka da privolu, onda skače na nju i pari se. Prije polaganja jaja, kulik samo malo razbrca okolni šljunak ili pijesak i položi jaja, skoro bez ikakve druge podloge. Jaja su gotovo istovjetna šljunku i teško ih se nalazi. Ptići su isto tako nepomični i bojom kao i okoliš.  Roditelji nisu agresivni prema potencijalnim grabežljivcima, ali primjenjuju taktiku odvlačenja pažnje. Često će glumiti slomljeno krilo ili sjedati na lažno gnijezdo.

Kulik slijepčić, Charadrius dubius

Može gnijezditi i na umjetnim staništima, poput šljunčara ili ribnjaka. Gnijezdi u Europi, Aziji i sjevernoj Africi. Europske populacije su većinom selice, koje zimuju u tropskim dijelovima Afrike.

Gniježđenje ovisi o vodostajima tijekom gnijezdeće sezone, te u kišnim godinama dolazi do potapanja staništa za gniježđenje koje tada izostaje. Stoga je gniježđenje duž Dunava zbog velikih fluktuacija vodostaja samo povremeno zabilježeno. U slučaju povoljnih uvjeta gnijezdi i na ribnjacima Donji Miholjac i Podunavlje.

Kulik slijepčić, Charadrius dubius
O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...