Morske livade

Livade morskih cvjetnica jedna su od najbogatijih staništa dna Jadranskog mora. Morske cvjetnice su međutim i jedne od najugroženijih staništa.

Livade morskih cvjetnica dio je infralitorala, odnosno morskog dna koje je cijelo vrijeme pod morem. Ostali dijelovi infralitorala su kamenito dno, piješčano dno, šljunčan dno, detritusno dno, koraligen, morske špilje itd.

Nešto dalje od udara valova, u zatvorenijim plitkim uvalama duž Jadrana, u kojima je utjecaj valova (hidrodinamika) malen, pijesak je zamuljen od sedimentacije sitnih čestica. Tu često rastu livade morskih cvjetnica, guste i tamne, koje stoga ponekad odbijaju plivače. To nisu alge, već biljke poput onih na kopnu, razmnožavaju se pomoću cvijeta i ploda, dakako prilagođeno životu na morskom dnu. Najčešće je riječ o posidoniji, najvećoj i najrasprostranjenijoj vrsti, endemu Sredozemnog mora, a uz nju još su tri vrste cvjetnica. Posidonija je tamnozelene boje, metar dugačkih plosnatih listova. Cvate ujesen, a pelud, kao i plod nalik maslini kad dozrije u proljeće prenose morske struje. Rastu vrlo sporo, a životna im se dob mjeri stotinama, a nekim primjercima i tisućama godina! Nalazimo je do dubine od 40 metara, uz obalu do dvadesetak metara.

Procjenjuje se da prekriva čak četvrtinu morskog dna Sredozemlja u dubinskom pojasu. Livade morskih cvjetnica vrlo su važne za skrivanje i razmnožavanje mnogih vrsta riba i drugih organizama. Brojne alge žive na listovima, kao i gotovo sve skupine organizama. Posebice između grubih stabljika strše velike školjke periske, koja je naš najveći školjkaš. U livadama i oko njih zabilježeno je pedesetak vrsta riba, a za mnoge od njih podvodne su livade mrijestilište i „jaslice“ za riblju mlađ. I u mulju se mnogobrojni manji, skriveni organizmi hrane filtriranjem morske vode, a organizmi koji žive unutar površinskog sloja sedimenta hrane se organskim detritusom.

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...