Kategorija: FLORA I FAUNA

slatkovodna meduza, Craspedacusta sowerbyi
Objava

Slatkovodna meduza

Meduza nema samo u moru, već i u slatkim vodama. U Hrvatskoj živi slatkovodna meduza vrste Craspedacusta sowerbyi.

Objava

Poštedite mlade gljive

Skupljanje premladih gljiva, odnosno njihovih plodišta može ugroziti ove organizme, zato poštedite neke mlade gljive. Gljive su oduvijek hrana, ali i poslastica i to besplatna. Za razliku od procesuirane hrane koja je često puna kemikalija, gljive rastu u prirodi i zdrave su. Dakako, treba se čuvati otrovnih gljiva i dobro znati. Traganje za gljivama je...

Plavoperajna tuna
Objava

Plavoperajna tuna

Tuna je izvrstan plivač otvorenog mora i, prema nekima, "vrhunac evolucije" u riba koštunjača. To je i vrlo cijenjena i tražena riba koja je globalno ugrožena.

lignja, loligo vulgaris, jadranska lignja
Objava

Lignja

Europska je lignja najčešća lignja u Jadranu. Zbog ukusna mesa sve se više lovi, a noć na moru sve je osvjetljenija fenjerima kojima se love ove životinje.

gušteri
Objava

Gušteri Hrvatske

Gušteri su najbrojnija skupina gmazova kojoj pripada više od polovice opisanih vrsta. Fauna guštera je i u Hrvatskoj značajna.

točilo, točila
Objava

Točila

Točila su staništa sipara, odnosno nevezanih stijena, s posebnim biljnim zajednicama. Sipari su nevezane nakupine kamenja koje su se otkotrljale sa strmijih padina planina, vrtača ili riječnih kanjona, uslijed erozije i drugih sila. Obalni sipari nastaju istočnim obalama otoka Krka, Prvića, Golog, Raba i Paga, izložene jakoj buri. Sipari su nestabilni, jer se kamenje stalno...

Zeleni konjic, Tettigonia viridissim
Objava

Zeleni konjic

Zeleni konjic velika je vrsta ravnokrilaca čiji mužjaci zriču, a ženka velikom leglicom polaže jaja koja ostaju u zemlji više godina.