Oznaka: sprudovi

Kebrač – relikt ledenih doba
Objava

Kebrač – relikt ledenih doba

Kebrač (Myricaria germanica) je u Hrvatskoj rijetka vrsta koju nalazimo na šljunčanim sprudovima rijeke Drave. Za vrijeme glacijala, kebrač (Myricaria germanica) je bio rasprostranjen čitavom sjevernom hemisferom. Nakon posljednjeg ledenog doba dolazi do neprestanog sužavanja staništa pa tako ta biljna vrsta postaje relikt. Pod kraj pleistocena (Dryas faza), zajedno s pasjim trnom (Hippophae rhamnoides), kebrač...

Kulik slijepčić, Charadrius dubius
Objava

Kulik sljepčić (Charadrius dubius)

Kulik sljepčić (Charadrius dubius) česta je ptica vlažnih staništa, osebujnog ponašanja. Gnijezdi se na šljunkovitim i pjeskovitim riječnim sprudovima, otočićima i obalama obraslima rijetkom vegetacijom te morskim obalama, osobito na ušćima rijeka. Kulik sljepčić je mala ptica pješčano smeđih leđa, bijelog trbuha i svijetlo-smeđih nogu. Oko vrata ima crnu ogrlicu, a na glavi crno bijelu...

Mala čigra (Sterna albifrons)
Objava

Mala čigra (Sterna albifrons)

Mala čigra (Sterna albifrons) rijetka je gnjezdarica naših rijeka i jadranske obale. Zbog svoje vezanosti za riječne sprudove, postala je simbol Drave. Mala čigra (Sterna albifrons) je ptica uskog tijela, šiljatih krila i duboko usječenim repom. Žuti kljun i noge, te njena veličina čine ovu vrstu nezamjenjivom s ostalim vrstama čigri. Hrani se sitnom ribom, račićima,...

Crvenokljuna čigra – gnjezdarica riječnih sprudova
Objava

Crvenokljuna čigra – gnjezdarica riječnih sprudova

Riječni sprudovi u lipnju ožive od crnobijelih, elegantnih ptica – crvenokljna čigra (Sterna hirundo) na gniježđenju. Na nebu ove ptice bliješte bijelom bojom, ali se iz blizine vidi da je s gornje strane svijetlo srebrnkasta. Završeci su primarnih letnih pera crni, a rep je bijel i u letu širok. Na glavi ima prepoznatljivu crnu “kapu”,...

Prijenos sedimenta
Objava

Prijenos sedimenta

Malo je poznato da u rijekama i potocima osim vode „teče“ još nešto – sediment nošen vodom. Rijeka sa sobom zarobljava i povlači nepovezane dijelove korita i okolnog zemljišta koje potom silazi zajedno s vodom. To su komadi stijena koji se putem sve više smanjuju. U izvorišnom području u planinama rijeke imaju veliku bujičnu snagu,...