Become a Patron!
Priroda Hrvatske

Mala ušara (Asio otus)

Mala ušara, Asio otus

Čest gradski stanar je mala ušara (Asio otus). Ova sova česte se zimi skuplja u skupinama na nekom stablu, a njeni mladunci ljeti cijuču po cijelu noć.

 

Zimi često vidimo inače skrovitog gradskog stanara – malu ušaru. Često se znaju skupiti u skupini na nekoliko stabala. Na sivkasto smeđem ruhu ističu se njezine velike i jarke narančastocrvene oči te su uzdignute uške na uznemirenoj ptici, za koje bi laici pomislili da su vanjsko uho koje im pomaže u slušanju. No, to su samo perca koja im vjerojatno služe za iskazivanje raspoloženja. To je srednje velika sova.

Gnijezdi na rubovima šuma, šumarcima, gradskim parkovima. Njena obitavališta prepoznajemo po gvalicama na tlu, ostacima dlake i kostiju koje sova ne može probaviti. Lovi na otvorenim područjima, za razliku od šumske sove.

Obično gnijezdi u napuštenim gnijezdima drugih ptica, najčešće vrana. Polaže 3 – 5 jaja čija inkubacija traje oko mjesec dana. Mladunci naputaju gnijezdo s tri tjedna starosti, no trebaju još desetak dana da počnu letjeti. Mladunci male ušare u proljeće su odgovorni za uporno cijelonoćno cijukanje kojima dozivaju roditelje, no inače je mala ušara vrlo tiha sova.

Saznajmo više o ostalim snanaria naših naselja

Mala ušara, Asio otus