Oznaka: kulik sljepčić

Kulik slijepčić, Charadrius dubius
Objava

Kulik sljepčić (Charadrius dubius)

Kulik sljepčić (Charadrius dubius) česta je ptica vlažnih staništa, osebujnog ponašanja. Gnijezdi se na šljunkovitim i pjeskovitim riječnim sprudovima, otočićima i obalama obraslima rijetkom vegetacijom te morskim obalama, osobito na ušćima rijeka. Kulik sljepčić je mala ptica pješčano smeđih leđa, bijelog trbuha i svijetlo-smeđih nogu. Oko vrata ima crnu ogrlicu, a na glavi crno bijelu...