Oznaka: biljke

Grmolika caklenjača – ljubitelj slane vode
Objava

Grmolika caklenjača – ljubitelj slane vode

Grmolika caklenjača (Salicornia fruticosa) podnosi velike koncentracije soli, a raste u plitkim lagunama, deltama te solanama. Zamočvarena područja uz morsku obalu prijelazni su oblik staništa između mora i kopna, gdje često vladaju ekstremni ekološki uvjeti − visoka koncentracija soli i povremeno isušenje. Tome su se prilagodili specijalisti poput halofita − biljaka koje podnose visoku koncentraciju...

Planika – biljka predivnih plodova
Objava

Planika – biljka predivnih plodova

Planika ili maginja (Arbutus unedo) vrlo je zanimljiva mediteranska biljka s žutim do crvenim, jestivim plodovima koji dozrijevaju u kasnu jesen i isto doba kada biljka i cvate. Planika je zimzelena biljka iz porodice Ericaceae. Naraste kao grm ili omanje stablo do osam metara visine. Grane su uspravne i guste te doprinose teškom kretanju kroz...

Dronjava pupavica (Rudbeckia laciniata)
Objava

Dronjava pupavica (Rudbeckia laciniata)

Dronjava pupavica (Rudbeckia laciniata) invazivna je vrsta podrijetlom iz Sjeverne Amerike, koja svojim gustim rastom može negativno utjecati na biološku raznolikost staništa na kojima se pojavljuje. Dronjava pupavica je zeljasta trajnica iz porodice glavočika cjevnjača (Asteraceae). Od 17. stoljeća uzgaja se u Parizu kao ukrasna biljka, ali je danas i naturalizirana, osobito na riječnim obalama...

Čičoka, Helianthus tuberosu
Objava

Čičoka – lijepa, ali invazivna biljka

Čičoka (Helianthus tuberosus) vrlo je interesantna biljna vrsta porijeklom iz Sjeverne Amerike. Nalazimo je uz oranice i putove, na plodnim i vlažnim zemljištima gdje raste u gustim skupinama. To je višegodišnja biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Biljka kod nas ima više naziva: jeruzalemska artičoka, divlji krumpir, zemljina kruška itd. Podzemni dio biljke sastoji se od...

Sremza, Prunus padus
Objava

Sremza (Prunus padus)

Sremza (Prunus padus) je višegodišnja drvenasta biljka iz porodice ruža (Rosaceae). U Međimurju je sremza poznatija pod nazivom črenslo. To je grm ili drvo zaobljene krošnje visine do 15 m. Samoniklo raste na rubovima šuma ili u svijetlim šumama u kojima dominiraju hrast lužnjak, vrba ili topola. Posebno preferira vlažne terene. Zbog plodova i lijepog...

Obična lisičina, Echium vulgare
Objava

Obična lisičina (Echium vulgare)

Obična lisičina (Echium vulgare) je otporna vrsta prilagođena na sušu, a ima i primjenu u narodnoj medicini. Obična lisičina je submediteranska vrsta iz porodice oštrolista (Boraginaceae) koja se rasprostranila i na području Međimurja. Biljka je dvogodišnja; prve godine samo prikuplja organske tvari potrebne za cvatnju, koja nastupa sljedeće godine. Raste po cijeloj Hrvatskoj, najviše u...

Modroglavac (Verbascum phoeniceum)
Objava

Modroglavac (Verbascum phoeniceum)

Modroglavac ili ljubičasta divizma (Verbascum phoeniceum) raste na osunčanim mjestima, a lijepi cvjetovi daju nam med. To je dvogodišnja dvosupnica iz porodice zijevalica (Scrophulariaceae). Zbog svoje visine i ljubičastih cvjetova biljka je lako uočljiva na staništu tijekom cvatnje. Samoniklo raste na osunčanim mjestima rubova šuma ili na suhim travnjacima, naročito na nasipima. Prisutvo modroglavca je...

Crna hudika (Viburnum lantana)
Objava

Crna hudika (Viburnum lantana)

Crna hudika (Viburnum lantana) je listopadna grmolika biljka iz porodice moškovica (Adoxaceae). Ova biljka samoniklo raste u sklopu šikara, na rubovima šuma te uz poljske puteve. Voli sušnije i osunčane položaje. Korijen biljke dobro je razvijen. Šiboliki izdanci narastu do 5 m u visinu. Kora je sivkasta, na mladim granama tanka, a na starijim ljuskavo...

Obična žutika – korisna biljka
Objava

Obična žutika – korisna biljka

Obična žutika (Berberis vulgaris) biljka je kontinentalnog pojasa. Mnogi njeni dijelovi su korisni za čovjeka. Obična žutika je grm iz porodice žutika (Berberidaceae) koji naraste 2,5 do 3 m u visinu. Raste uz rubove šuma te na šumskim čistinama Panonske Hrvatske, Gorskog kotara i Like. Grmovima obične žutike nije potrebna velika količina vlage na staništu,...