gušteri

Gušteri su najbrojnija skupina gmazova kojoj pripada više od polovice opisanih vrsta. Fauna guštera je i u Hrvatskoj značajna.

 Većina imaju četiri kratke noge s pandžicama te dugačak rep, dulji od samog trupa. Većina guštera može otkinuti rep u slučaju opasnosti, a izraste im novi, doduše kraći i bez kostiju već s hraskavicom. Gušteri se hrane manjim životinjicama, najviše kukcima. Gušteri u tlo zakapaju jaja, obično omotana kožnatom opnom, a u macaklina vapnenom ljuskom. Jedino sljepić i živorodna gušterica kote žive mlade. Imaju pokretne očne kapke i vidljive ušne otvore što kod zmija ne postoji.

Kao i zmije, spadaju u skupinu gmazova ljuskaša te imaju nepropusnu kožu s rožnatim ljuskama, što im omogućuje da žive u suhim staništima. U Hrvatskoj je većina vrsta vezana za krška staništa, no ima ih i u panonskom prostoru.

Vrste guštera u Hrvatskoj

Ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelli) je najmanja i najrjeđa vrsta guštera u Hrvatskoj. Za sada je nađen samo na Papuku i Iloku. To je nježan gušter, malih nogu u dugog repa pa djeluje dugačko i vitko. Djeluje sjajno i glatko zbog sitnih ljusaka. Smeđe je do maslinastozelene boje, često bez uzorka ili s točkicama koje tvore pruge duž leđa i repa.

Livadna gušterica (Lacerta agilis) je zdepasta, sivkastosmeđa s trima, često isprekidanima i svijetlim uzdužnim prugama na leđima te redom bijelih točaka omeđenih tamnim mrljama na bokovima. Nastanjuje različita suha staništa poput travnjaka, rubova šuma, ali i vrtove i vinograde. U Hrvatskoj je najčešća u panonskoj Hrvatskoj, ali dolazi u planinama Dinarida sve do najviših vrhova.

Živorodna gušerica (Zootoca vivipara) srednje je veliki gušter, od tamnosmeđe do zelenkaste boje. Na leđnoj strani tijela nalaze se crne točke i mrlje. Nastanjuje pješčana područja, močvare, šume i planine do 1000 m nadmorske visine. U Hrvatskoj je ova vrsta zabilježena u Gorskom kotaru, Velebitu, Lici, panonskim gorama te u nizinskim dijelovima istočne Hrvatske. Ova je vrsta gušterice specifična da se razmnožava na dva načina. Prvi je kao u većine guštera da nakon oplodnje ženke liježu jaja iz koje se razvije mlado (oviparan način razmnožavanja). No mladi mogu izaći direktno iz ženke način, jer se razvijaju u jajetu unutar jajovoda majke sve dok se potpuno ili gotovo potpuno ne razviju (zato naziv živorodan, odnosno ovoviviparan način).

veliki zelembać, lacerta viridis, gušteri
veliki zelembać

I zelembaći su gušteri širokog spektra staništa, dolaze uz stijene, ali i uz travnjake, živice, poljoprivredna područja…Veliki zelembać (Lacerta viridis) nastanjuje području Gorskog kotara, Like te kontinentalne Hrvatske. Nema ga u Istri. Samo na Cresu živi zapadni zelembać. U Dalmaciji i ostalim jadranskim otocima je rasprostranjen veliki zelembać. Ove tri vrste izrazito su slične i jako ih  je teško razlikovati. Najlakše ih je razlikovati po obojenosti mladunaca. Mladunci velikoga zelembaća na leđnoj strani tijela imaju tri ili pet izraženih uzdužnih bijelih pruga, a mladunci običnoga zelembaća uglavnom nemaju pruge ili imaju tek dvije ili četiri pruge, vrlo rijetko tri ili pet pruga. Veliki zelembać je također i najrobusniji.

 Zidna gušterica (Podarcis muralis) još je jedna vrsta koja dolazi na velikom broju staništa kao i regija Hrvatske. Kao što joj naziv kaže, dobro se penje po stijenama. Boja joj je varijabilna, no najčešće su smećkasta i sivkasta s brojnim uzorcima kože (ljusaka). Dolazi i nizinama te visokim planinama, na suhim i sunčanim staništa kao što su stijene, suhozidi, suhe livade, no moguće ju je pronaći i u listopadnim šumama i urbanim područjima. Zabilježena je u cijeloj Hrvatskoj osim juga Dalmacije, a nema ju ni na otocima izuzev Cresa. 

 zidna gušterica, Podarcis muralis, gušteri
 zidna gušterica

Baš kao i u zmija, najveća raznolikost guštera je u krškom području, jer su gmazovi općenito jako dobro prilagođeni na suhe uvjete. Mogu ući u zimsku hibernaciju, kao i ljetnu estivaciju.

Primorska (Podarcis sicula) i krška gušterica (Podarcis melisselensis) među raširenijim vrstama guštera, no slične su i može ih se zamijeniti. Obje su zelenkaste do smeđe, ali budu dosta promjenjivih nijansi, s prugama i mrljama, često i mrežastog uzorka. Primorska je sa nešto veća i robusnija od krške gušterice. Obje su vrste prisutne na obali, a primorska gušterica penje se na veće visine. Krška gušterica je otocima je prilično promjenjive boje, a poznata je posve crna krška gušterica na otoku Brusniku.

Primorska gušterica, Podarcis sicula, gušteri
primorska gušterica

Oštroglava gušterica (Dalmatolacerta oxycephala) sivkaste je boje, a također dolazi od obale južnog Jadrana pa sve do većih visina.  Dobar je penjač pa ju nalazimo i na strminama kao što su litice ili zidovi. Podnosi velike vrućine uz obalu, ali i hladnoće na planinama sve do nadmorske visine od 1600 m, gdje hibernira kraće od većine drugih vrsta guštera.

Oštroglava gušterica, Dalmatolacerta oxycephala, gušteri
oštroglava gušterica

Mrki ili ljuskavi gušter (Algyroides nigropunctatus) gušter raširen je uz istočno jadransko obalno područje i penje se do 700metara visine. Osim uz stijene, voli i zasjenjena područja šuma i grmlja. To je tamni gušter, odrasli mužjaci imaju kontrastno plavo obojeno grlo. Dosta je grubog, robusnog izgleda, posebno zbog leđnih ljuski čiji je središnji dio ljuski je uzdignut.

Velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi) planinska vrsta, nalazimo je ju Hrvatskoj od 900 m, pa sve do 1800 m nadmorske visine. Raširena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Istri, na Kapeli, Velebitu, na jugu do Šibenika.. Leđna strana je obično sivkasto-smeđa s izrazito kontrastnim tamnim bokovima. Vrlo je vezana uz stijene, a zna dobro p poskočiti s jedne na drugu kad lovi.

I mosorska gušterica (Dinarolacerta mosorensis) voli stijene. To je relativno velik gušter, spljoštenog tijela, tankog i dugog repa. Leđa su joj od sive, smeđe do maslinaste boje, s nepravilnim tamnim mrljama. vezana uz krške planine mediteranskog zaleđa od 500 do 1900 m nadmorske visine, samo na Mosoru i Biokovu.

Macaklini su svijetli gušteri velikih očiju koji se izvrsno penju po strmim i ravnim plohama stijena, ali i zidovima. Tijelo im je zdepasto i spljošteno, oči su bez kapaka, a zjenica je okomita kao prilagodba na pretežno noćni način života. Prsti su prošireni i spljošteni s prijanjajućim jastučićima kojima se pričvrste i na najglatkiju površinu pa lako žive i na stropu. Kod nas žive nježniji i manji kućni macaklin te robusniji zidni macaklin. Kod kućnoga macaklina ispod svakoga se prsta nalaze dva reda prianjalki, a kod zidnoga macaklina samo jedan red. Obje vrste vezane su za obalni dio Hrvatske (osim Istre), no zidni macaklin puno je rjeđi.

U Hrvatskoj žive beznogi gušteri koji na prvi pogled izgledaju kao zmije. Evolucijom su naknadno izgubili noge. Od njih se razlikuje po slobodnom očnom kapku, “tupljoj” glavi, vidljivim ušnim otvorima te repu koji je mnogo dulji od tijela Kao i u zmija, jezik im je račvast. Sljepić (Anguis fragilis) je dugačak do pola metra, ali mu je glava mala. Površina tijela prekrivena mu je ljuskama, glatka i sjajna. Leđa su mu siva, smeđa ili bakrenasta, bokovi i trbuh u ženki su tamniji.

Blavor (Pseudopus apus) je također bez nogu, robustan smećkasti gušter dosta veći od sljepića, naraste i do pola metra. I sljepića i blavora nalazimo u različitim staništima, pa ih uz stijene (i suhozidove) viđamo i na livadama s nešto grmovite vegetacije, makije, u vrtovima itd.  Sljepić je prisutan u cijeloj Hrvatskoj, no ponajviše u kontinentalnom dijelu. Blavor je češći u obalnome pojasu. Beznogi gušteri često stradavaju od ljudi koji ih zamjenjuju za zmije (koje također nedužno stradaju jer nisu prijetnja čovjeku).

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...