Oznaka: kukci

mravi
Objava

Mravi

Mravi su poznati po velikim kolonijama mravinjacima, podjeli rada na klaste i velikog značaja za prirodu. U hrvatskoj je poznato oko 150 vrsta, a obitavaju na različitim staništima, prije svega travnjacima. Ipak, zajedničko je svima da žive u organiziranim kolonijama mravinjacima. Kolonija se uobičajeno sastoji od jedne ili više fertilnih ženki (kraljica), mnogobrojnih spolno zakržljalih,...

Poljski šturak, Gryllus campestris
Objava

Poljski šturak  – pjevač s livada

 Poljski šturak (Gryllus campestris) vrsta je kukca zrikavca poznatog po glasanju navečer. Žive u rupama u zemlji. Poljski šturak je ravnokrilac iz skupne zrikavaca ili šturaka. Srodan je skakavcima. Valjkasta je tijela, velike glave, nitastih ticala, usnih organa prilagođenih za grizenje. Naraste do 23mm, a mužjaci su tek nešto veći. Crne je boje sa svjetlijim...

Mravlji lav – strašni grabežljivac iz pijeska
Objava

Mravlji lav – strašni grabežljivac iz pijeska

Mravlji lav (Myrmeleon formicarius) jedna je od najčešćih vrsta životinja na pijesku. Ličinka ove vrste kukca živi ukopana ispod površine pijeska, na dnu jamice. Hrani se životinjama koje padnu u jamicu. Mravlji lav je kukac mrežokrilac iz porodice mravljih lavova (Myrmeleonidae). Odrasli jedinka je velika, nježna s velikim krilima i podsjeća na vretence. No, za...

Nosati skakavac, Acrida ungarica
Objava

Nosati skakavac (Acrida ungarica) 

Nosati skakavac (Acrida ungarica) je veliki kukac, istaknut po zašiljenom prednjem dijelu tijela te po zelenoj i smeđoj obojanosti tijela. Nosati skakavac je dugačak skakavac s ušiljenom glavom i ticalima usmjerenim unaprijed. Zbog toga i nosi ime nosati. Srećemo ga u dvije koloracije, smeđi i zeleni, vezano uz pozadinu u kojoj žive. Ženke su veće...

Saproskilni, kornjaši
Objava

Saproksilni kornjaši – kukci ljubitelji starog drva

Saproksilni kornjaši su kukci koji su vezani uz živo, ali i mrtvo ili umiruće stablo. Uključeni su u procese raspadanja drvne mase i ovisni o tom procesu te kao takvi imaju glavnu ulogu u razgradnji i recikliranju hranjivih tvari u prirodi. Sama riječ saproksilan označava organizam koji živi u trulom drvu: grčki sapro = trulo,...

Prugasto jedarce, Iphiclides podalirius, leptiri, biokovo
Objava

Prugasto jedarce – veliki i lijepi leptir

Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius) jedan je od najvećih i najljepših danjih leptira u Hrvatskoj. Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius) jedna je od vrsta dnevnih leptira, a pripada porodici lastinrepaca (Papilionidae). S rasponom krila od  6 – 8.5 cm, to je jedna od naših najvećih vrsta. Laku je prepoznati prugasto jedarce, ne samo zbog veličine, već i...

Prugasta konjska smrt (Calopteryx splendens)
Objava

Prugasta konjska smrt (Calopteryx splendens)

Prugasta konjska smrt (Calopteryx splendens) jedna je od čestih vrsta vretenaca koje nalazimo uz naše vode. Prugasta konjska smrt ili prugasti blistavac (Calopteryx splendens Harris, 1780) je veliko, tankostruko vretence iz reda Odonata (vretenca), podreda Zygoptera (tankostruka vretenca), porodice Calopterygidae (prave konjske smrti). Nastanjuje osunčane potoke, rijeke i vode stajaćice obrasle vegetacijom. Rasprostranjeno je čitavom...

Vrbina strizibuba (Lamia textor)
Objava

Vrbina strizibuba (Lamia textor)

Vrbina strizibuba (Lamia textor) jedna je od naših vrsta strizibuba koja se razvija u vrbi. Strizibube ili cvilidrete su kornjaši valjkastog, produženog tijela i izduženih ticala, koja u mužjaka mogu biti duža od tijela. Odrasli oblici (imaga) roje se uglavnom u lipnju i srpnju, a pojedine vrste i ranije ili kasnije. Ženke odlažu jajašca na...