Močvarna riđa, Euphydryas aurinia

Močvarna riđa rijetka je vrsta leptira koja dolazi u nizinama, ali i na planinskim travnjacima.

Močvarna riđa (Euphydryas aurinia) spada u zakonom zaštićene vrste leptira o čijim je populacijama potrebno brinuti, pratiti njihovu brojnost te izvještavati Europsku uniju. Ona je kvalifikacijska vrsta za proglašavanje posebnih zaštićenih područja, dijelova ekološke mreže Natura 2000.

Močvarna se riđa od sličnih vrsta šarenaca razlikuje jedinstvenom kombinacijom šara. Za prepoznavanje važan je niz crnih točkica u narančastome polju na sredini donje strane stražnjeg krila.

Odrasli leptiri lete od druge polovice travnja pa sve do početka srpnja u jednoj generaciji. Gusjenice se hrane zeljastim biljkama poput udovičica i prženica.

Staništa močvarne riđe su vlažne livade i pašnjaci, no dio populacija živi i na toplim kamenjarskim staništima.

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...