Become a Patron!
Priroda Hrvatske

Nosati skakavac (Acrida ungarica) 

Nosati skakavac, Acrida ungarica

Nosati skakavac (Acrida ungarica) je veliki kukac, istaknut po zašiljenom prednjem dijelu tijela te po zelenoj i smeđoj obojanosti tijela.

Nosati skakavac je dugačak skakavac s ušiljenom glavom i ticalima usmjerenim unaprijed. Zbog toga i nosi ime nosati. Srećemo ga u dvije koloracije, smeđi i zeleni, vezano uz pozadinu u kojoj žive. Žeke su veće od mužjaka.

U panonskoj Hrvatskoj dolaze uz pješčana staništa, a uz obalu je prisutan u kršu. Nalazimo ga na nekoliko lokaliteta u panonskoj Hrvatskoj (primjerice Đurđevački peski) te na obalnom području i na otocima. Od dvije podvrste, ungarica i mediterranea, u Hrvatskoj nalazimo ungarica.

Na crvenoj listi IUCN kategorizirana je kao najmanje zabrinjavajuća vrsta.

Nosati skakavac, Acrida ungarica, skakavci

Zelena forma vrste Acrida ungarica