Crnoglavi batić (Saxicola torquata)

Crnoglavi batić (Saxicola torquata)

Često vidimo kako crnoglavi batić (Saxicola torquata) stoji na vrhu grma ili trave i pjeva.

Crnoglavi batić ptica je pjevica veličine vrapca. Mužjaka za gniježđenja prepoznajemo po crnoj glavi i grlu, crvenkastom trbuhu, bijelom vratu i ramenima te mrljama na krilima. Izvan sezone gniježđenja bljeđih je boja. Ženka je više smeđa na glavi, a po trbuhu kestenjasta.

Crnoglavi batić lovi kukce na otvorenim staništima kao što su travnjaci, a česta je uza željezničke pruge, putove, rubove naselja i obradive površine i ostala mozaička staništa. Najviše voli naći promatračku poziciju na visokom grmlju, ali i doletjeti na jaču travku usred livade. Tada se upadljivo njiše i pjeva. Za razmnožavanje mu je potrebno gusto grmlje i . Ženka nakon parenja sama gradi gnijezdo od trave obloženo dlakom i perjem, duboko i oblika šalice. Polaže 4 – 6 jaja na kojima sjedi dva tjedna.

Kad se izlegu, sljedećih dva tjedna ženki se u hranjenju mladunaca pridružuje i mužjak. Crnoglavi batić ima dva pologa u godini, od travnja do kolovoza. Gnijezdi se gotovo u cijeloj Hrvatskoj, no nešto manje u Dalmaciji.

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...