Become a Patron!
Priroda Hrvatske

Gorska pastirica (Motacilla cinerea)

Gorska pastirica, Motacilla cinerea

Gorska pastirica (Motacilla cinerea) je plašljiva ptica gorskih rijeka i potoka, karakteristična je po neprestanu dizanju repa.

To je vitka ptica vrlo dugog, crnog repa s bijelim rubovima. Trbuh joj je svijetložut, leđa siva, a razlikuje se od drugih pastirica po bijeloj očnoj prugi. Za gniježđenja mužjak dobiva crno grlo. Često se može zamijeniti s prilično sličnom žutom pastiricom.

To je živahna ptica, neprestano u pokretu. Trči i leprša po šljunkovitim ili kamenitim obalama rijeka, tražeći vodene beskralježnjake i njihove ličinke u plitkoj vodi ili one koje naplavi voda. Gnijezdi se uz brze, brdske i planinske potoke ili rijeke u kontinentalnoj Hrvatskoj, a rijetka je u Dalmaciji i nizinama Istočne Hrvatske. Za selidbi i zimovanja vidimo ih više kada dolaze ptice sjevernih populacija. Za gniježđenja jako je teritorijalna i drži svoj odsječak rijeke. Prije parenja mužjak uzlijeće i uz lepršanje krila i cvrkutanje spušta se kao padobranac. Gnijezdo podižu u udubinama stijena uz tekućice, katkad i ispod mostova. U gnijezdo obloženo travom, dlakama i perjem ženka polaže 4 – 6 jaja na kojima leži do 2 tjedna.

Primjer staništa gorske pastirice: