Mala prutka (Actitis hypoleucos)

Mala prutka, Actitis hypoleucos

Mala prutka (Actitis hypoleucos) je indikator nereguliranih riječnih vodotoka, ali ju nalazimo van sezone gniježđenja na svim staništima.

Mala prutka je mala, kratkonoga ptica, smeđe-sivog tijela, bijelog trbuha i relativno dugog ravnog kljuna. Karakteristično ponašanje za ovu vrstu je stalno micanje repom, te niski let iznad vode ili obale. Hrani se raznim kukcima, paucima, mekušcima, račićima, ali povremeno i punoglavcima, žabama, sitnom ribom i dijelovima biljaka poput sjemenki. Hrani se na rubovima obale trčkarajući i vizualno tražeći potencijalni plijen. Gnijezdi na tlu u plitkim depresijama, ponekad nedaleko obale između grmlja i drveća. Mala prutka se može naći u različitim vlažnim staništima, ali preferira gnijezditi duž šljunčanih i pješčanih obala, morskih ili riječnih.

Jednako kao kulik sljepčić, mala prutka predstavlja indikator nereguliranih riječnih vodotoka. Izvan sezone gniježđenja se može naći duž morskih obala, rijeka, kanala, ribnjaka i estuarija. Široko je rasprostranjena u Europi i Aziji, dok europske populacije zimuju u Sredozemlju i Africi južno od Sahare.

U Hrvatskoj je redovita gnjezdarica, preletnica i zimovalica. Gnijezdi se uz veće nizinske rijeke (Dravu i Savu) te rijeke u krškom području Hrvatske (npr. Zrmanja, Krka i Cetina).  Gnijezdeća populacija od 350 – 400 parova je osjetljiva na nacionalnoj razini.

Male prutke se kroz Hrvatsku sele u travnju i svibnju te od kolovoza do listopada.

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...