Galeb klaukavac (Larus michahellis)

galeb klaukavac, Larus michahellis

Galeb (Larus michahellis) nezaobilazan je pratitelj ribara i gradova, opjevan u mnogim pjesmama i pričama. Njegovo je kliktanje simbol mora.

Kad leti uz brod, nije teško prepoznati ovoga galeba jer to je naš najveći galeb s rasponom krila između 120 i 155 cm. Bijel je sa sivim leđima i sivom gornjom stranom krila s crnim vrhovima. Noge su mu žute, kao i jak, dugačak kljun. Teško je razlikovati mužjaka od ženke. Njegovo je kliktanje glasno i lako se pamti. Pomoću plivajućih kožica na nogama izvrsno pliva na vodi, ali ne zaranja. Tim istim nogama posve pristojno hoda po tlu. Također je izvrstan letač i može elegantno lebdjeti između jakih zamaha krila.

Galeb je vrlo svestrana životinja i odlično se snalazi na površini vode, u zraku kao i na kopnu. Iako ga najviše viđamo po moru, zalazi i na slatke vode. Hrani se svime što može naći: lovi živi plijen, gosti se strvinama, slijedi ribarske brodove i traktore na livadama, krade plijen drugima, a u posljednje se vrijeme hrani na smetlištu. Dapače, prema nekim istraživanjima, čak 70% hrane dobiva od ljudskih ostataka hrane, a tek 10% su ribe.

galeb klaukavac, Larus michahellis

Galeb je kolonijalna, druželjubiva ptica za gniježđenja koje počinje od ožujka. Često na desetke parova zna odabrati otočić ili čak kakvu malo veću hrid. Gnijezdo grade na tlu, tek s malo grančica i trave. Polažu u njega 2 – 3 pjegava jaja i leže do mjesec dana. Pritom agresivno brane potencijalnog napasnika, ili iz gnijezda ili se obrušavajući iz zraka. Kolonija je bučno mjesto koje miriše po njihovu izmetu.

Mladunci se izlegu poslije mjesec dana, a roditelji im donose poluprobavljenu hranu. Mladunci pritom kljucaju crvenu točku na kljunu i time potiču roditelje da ih nahrane. Pri opasnosti, mladi se zavlače pod neki grm ili stijenu, a poslije kolonija postaje veliki vrtić sa stotinama ptića. Unatoč gužvi, roditelji ih lako prepoznaju. Mladunci su sivkastosmeđi, a postaju sve bjelji kako se približavaju spolnoj zrelosti s tri ili četiri godine.

galeb klaukavac, Larus michahellis

Galeb klaukavac raširen je po cijelom europskom Sredozemlju te dijelovima sjeverne Afrike i Bliskog istoka, a širi se prema sjeveru. U nas je također na cijelom Jadranu, pretpostavlja se da ih ima oko 40 000. Galebovi su skitalice i “posjećuju” okolne zemlje, čak do Baltika i Ukrajine.

Lipo li je, lipo li je
na lazini suvoj lezat’
na osami pokraj mora
nad pucinom tebe gledat’
a moj galebe

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...