Oznaka: kornjaši

Saproskilni, kornjaši
Objava

Saproksilni kornjaši – kukci ljubitelji starog drva

Saproksilni kornjaši su kukci koji su vezani uz živo, ali i mrtvo ili umiruće stablo. Uključeni su u procese raspadanja drvne mase i ovisni o tom procesu te kao takvi imaju glavnu ulogu u razgradnji i recikliranju hranjivih tvari u prirodi. Sama riječ saproksilan označava organizam koji živi u trulom drvu: grčki sapro = trulo,...

Vrbina strizibuba (Lamia textor)
Objava

Vrbina strizibuba (Lamia textor)

Vrbina strizibuba (Lamia textor) jedna je od naših vrsta strizibuba koja se razvija u vrbi. Strizibube ili cvilidrete su kornjaši valjkastog, produženog tijela i izduženih ticala, koja u mužjaka mogu biti duža od tijela. Odrasli oblici (imaga) roje se uglavnom u lipnju i srpnju, a pojedine vrste i ranije ili kasnije. Ženke odlažu jajašca na...

Obični hrušt (Melolontha melolontha)
Objava

Obični hrušt (Melolontha melolontha)

Obični hrušt (Melolontha melolontha) jedan je od poznatih kornjaša koji često se pojavjuje u velikom broju. Hruštevi su kukci kornjaši iz porodice listorožaca (Scarabaeidae). Na našim prostorima postoje dvije vrste roda Melolontha: obični hrušt (Melolontha melolontha) i šumski hrušt (Melolontha hyppocastani). Obični hrušt nastanjuje voćnjake i šume (a nalazimo ga i u naseljima), dok je...

Alpska strizibuba – šareni kornjaš ljubitelj starog drva
Objava

Alpska strizibuba – šareni kornjaš ljubitelj starog drva

Ljepotica je planinskih šuma alpska strizibuba, zvana i alpinska cvilidreta (Rosalia alpina). Treba malo bolje pogledati oko stabala da bi ju se pronašlo, ali vrijedi truda. Tamno sivoplavo tijelo gusto prekrivaju dlačice u predivnu uzorku crnih mrlja. Na pokrilju su tri takve mrlje, od kojih je najveća ona u sredini. Ovakav uzorak služi kao kamuflaža...

Jelenak (Lucanus cervus) – rogati kukac
Objava

Jelenak (Lucanus cervus) – rogati kukac

Jedan je od najvećih kukaca jelenak, koji je dobio ime po svojim “rogovima”. Ovaj crnosmeđi kukac pripada kornjašima, što znači da mu je gornji par krila preobražen u tvrdi oklop. Ispod su opnasta krila kojima može letjeti, iako ne brzo i akrobatski kao neke druge vrste kukaca. Odrasli jelenak težak je i dugačak i do...