Become a Patron!
Priroda Hrvatske

VIDEO: Djetlić pljačka gnijezdo dugorepe sjenice

Priroda je često okrutna i nepredvidiva. Kamera je u dravskim šumama zabilježila kako veliki djetlić pljačka gnijezdo dugorepe sjenice.

 

Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus) mala je vrsta ptice pjevice. Zatvoreno i ovalno gnijezdo gradi u obliku nastambe, koje je često skriveno na drvetu ili u grmu. Građevni materijal gnijezda čini  paukova mreža, kamuflirano lišajem i ispunjeno perjem. Ženka koje nese šest do dvanaest jaja. Odrasli mužjaci često pomažu svojim roditeljima ili braći pri podizanju mladih ako je njihovo vlastito gnijezdo uništeno. Iako je gnijezdo dobro kamuflirano, dugorepa sjenica česta je žrtva razbojnika.
Tako je u poplavnoj šumi vrba i topola na područja ornitološkog rezervata Veliki Pažut na ušću Mure u Dravu, zabilježeno jedno takvo “razbojstvo”. Veliki djetlić (Dendrocopos major) našao je i pljačkao gnijezdo dugorepe sjenice te oteo jednog mladog ptića.
“Veliki djetlić je oportunist, kako pri izboru staništa tako i pri izboru hrane. To mu omogućuje da bude najrasprostranjenija palearktička vrsta djetlića” tumači dr. sc. Davor Čiković, znanstveni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU-a. “Iako najveći udio hrane velikog djetlića čine kukci, osobito potkornjaci i ličinke strizibuba, dakle kukci koji žive u drvetu, mladunci manjih vrsta ptica uobičajen su dio prehrane. To je proljetna pojava, kada i veliki djetlići imaju mladunce koje moraju obilato hraniti. Prema postojećim spoznajama veliki djetlić time ne čini zamjetnu štetu na populacijama ptica.”