Oznaka: europska unija

Spasimo naše vode, potpišimo peticiju za EU Okvirnu direktivu o vodama
Objava

Spasimo naše vode, potpišimo peticiju za EU Okvirnu direktivu o vodama

Europska Unija nastoji obezvrijediti svoju Okvirnu direktivu o vodama, jedan od glavnih alata zaštite naših rijeka, jezera, močvara, mora, podzemlja i svih voda. Potpišimo peticiju za očuvanje ove direktive. Kako bi preživjeli, svi trebamo vodu. Ali bez zdravih rijeka, jezera i močvara, neće biti ni vode. Europski vodni resursi su zaštićeni propisom EU. Mnoge vlade,...